Resultaten

woensdag 23 juni 2010

De beschuldigde de aanklager: Joran van der Sloot aan de kaak hoofd van de politie voor het schenden van hun rechten Dirincri

Slechte vertaling uit google:

In een document, de bekende moordenaar van Stephany Flores beschuldigd het hoofd van Moordzaken, Miguel Angel Canlla en de politie in dienst te hebben geduwd om te getuigen

Joran van der Sloot heeft een klacht ingediend tegen het wangedrag van de voornaamste functie van de Homicide Dirincri , Miguel Angel Canlla, met inbegrip van de politie personeel dat betrokken is bij het onderzoek tegen hem.

El ciudadano holandés, asesino confeso de Stephany Flores , se quejó por haber sido detenido sin una orden judicial, por la supuesta privación de su derecho a la defensa y por la imposición de un traductor no oficial que, según él, lo ha guiado a la confusión.

De burger van Nederland, bekende moordenaar van Stephany Flores , geklaagd dat hij is gearresteerd zonder een bevel voor de vermeende achterstelling van hun recht op verdediging en het opleggen van een beëdigd vertaler, zegt hij, is de leidraad voor de verwarring.

“Todo esto con la intención de presionarme para que me inculpara del homicidio investigado”, según señala el acusado en un documento obtenido por el noticiero de televisión “24 Horas”.

"Dit alles met de bedoeling onder druk mij personen die beschuldigd worden van moord onderzoek", aldus de verdachte in een document dat wordt verkregen door het nieuws op televisie programma "24 uur".

También denunció que no se han respetado sus derechos constitucionales, que se ha revisado su computadora portátil y levantado el secreto de sus comunicaciones sin orden judicial.

Hij zei ook dat er geen grondwettelijke rechten zijn geëerbiedigd, dat is opwaarts herzien, uw laptop en de vertrouwelijkheid van hun communicatie, zonder een bevel.Bron: Elcomercio.pe

Geen opmerkingen: